Junior univerzita mladých hasičů Zlínského kraje byla zahájena

Kategorie: VV KSH
Datum zveřejnění
Napsal Vlastimil Nevařil Zobrazeno: 1157

V sobotu 20. února 2016 bylo v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele slavnostně zahájeno studium „Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů“ pro mladé hasiče ze Zlínského kraje.

Cílem projektu je blíže seznámit žáky formou vysokoškolského studia, ale přitom praktickým a dle možností i zábavným způsobem s přírodovědnou a technickou oblastí činnosti hasičů. Junior univerzita má za cíl přesvědčit žáky, že přírodní vědy a technika, odborné předměty jako je matematika, chemie, fyzika nebo biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi. Navíc témata budou souviset s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti nejvyšší kredit. Junior univerzita je koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast zaměřená na záchranářství spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí.

Junior univerzita pro mladé záchranáře je realizována ve spolupráci se středními školami a vysokou školou, kde se studují záchranářské obory, a přinese žákům možnost seznámení se s prostředím na těchto školách. Tato zkušenost může být pro žáky rozhodující i při výběru budoucího studia a zaměstnání.

Projekt zajišťuje Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, partnery projektu jsou:

Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB TU – FBI), SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje (KSH), Střední škola techniky a služeb Karviná (SŠTaS), Střední průmyslová škola v Hranicích (SPŠ) a Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Finančně projekt významně podporuje ústředí SH ČMS a Zlínský kraj.

Slavnostní akt imatrikulace studentů řídil doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, dlouholetý pedagog z Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB TU – FBI Ostrava. Za hostitele pozdravil přítomné zástupce ředitele ÚHŠ Ing. Petr Vícha, studenti složili slavnostní slib a starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Ing. Josef Bernátík jim předal studijní průkazy. Význam celé akce a podporu studentům svou přítomností zdůraznili ředitel SPŠ Hranice Ing. Ivan Doležal a Ing. Vladimír Lon, zástupce ředitelky SŠTaS Karviná Ing. Jiří Navrátil, člen výkonného výboru SH ČMS a 1. náměstek starosty KSH Stanislav Pumprla, vedoucí Krajské odborné rady mládeže Vlastimil Nevařil a zástupce vedoucího Okresní odborné rady mládeže Uherské Hradiště Ing. Martin Řezníček, Ph.D.

Do studia Junior univerzity je zapojeno celkem 33 mladých hasičů ve věku 11-14 let ze všech okresů Zlínského kraje. Ve třech víkendových pobytech a jednom týdenním soustředění se žáci seznámí s celou řadou odborných témat. Výuka je plánována s důrazem na praktickou činnost a bude využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava a zařízení a dílen SŠTaS v Karviné a SPŠ Hranice. Výuka bude doplněna o zajímavé exkurze např. na pracovištích Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a v Dolní oblasti Vítkovic (expozice Svět techniky).

Mladí hasiči po počáteční nervozitě při imatrikulaci zahájili sérii přednášek lektorů z řad absolventů VŠB TU – FBI Ostrava.

Jánské Koupele dne 20.2.2016

Ing. Josef Bernátík, starosta KSH Zlínského kraje