USNESENÍ III/2016

Kategorie: Usnesení VV KSH
Datum zveřejnění
Napsal Vlastimil Nevařil Zobrazeno: 888

USNESENÍ č. III/2016
z jednání Výkonného výboru KSH Zlínského kraje společně s KOR,
konaného dne 23. 2. 2016 ve Zlíně

 

 

Usnesení č. 1/III/2016
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
bere na vědomí informace z jednání VV SH ČMS.
Hlasování:        Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 2/III/2016
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
bere na vědomí informace z jednání Vedení KSH Zlínského kraje
schvaluje – přijaté závěry z jednání Vedení KSH Zlínského kraje

  • provedení a výsledky inventury majetku KSH ZK za rok 2015

ukládá starostovi KSH dořešit zajištění výroby Záslužné medaile KSH Zlínského kraje včetně řešení finančních prostředků pro jejich výrobu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 3/III/2016
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
ukládá

  • starostům OSH předat Hlášení o činnosti OSH za rok 2015 do sekretariátu KSH Zlínského kraje v termínu do 3.3.2016
  • starostovi KSH zpracovat zprávu o činnosti KSH Zlínského kraje v roce 2015 do výroční zprávy SH ČMS a předat ji na ústředí do 20.3.2016.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 4/III/2016
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
schvaluje zabezpečení jednání Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje, které proběhne dle plánu 19. března 2016 v jídelně zemědělského družstva Rovina, Kroměřížská 134, Hulín
ukládá - vedoucím KOR a Aktivu ZH připravit zprávy za rok 2015 a zaslat je v elektronické podobě do sekretariátu KSH v termínu do 7.3.2016

  • sekretariátům OSH zaslat seznam delegátů a dalších účastníků Shromáždění představitelů OSH v Hulíně do sekretariátu KSH v termínu do 29.2.2016.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 5/III/2015
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
bere na vědomípřípravu a zajištění krajského kola hry Plamen a soutěží dorostu, které proběhne ve dnech 11. a 12.6.2016 v Horní Lidči.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 6/III/2015
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
bere na vědomí přípravu a zajištění krajského kola KK soutěží v PS žen a mužů, které proběhne dne 6.8.2016 v Hulíně.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 7/III/2015
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
bere na vědomízabezpečení krajského vyhodnocení soutěže „PO očima dětí“, které zajišťuje OSH Kroměříž
rozhodl, že nákup cen pro vyhodnocené práce v krajském kole soutěže „PO očima dětí“ si provedou hospodářky jednotlivých OSH dle počtu oceněných a přidělených finančních prostředků z KSH. Doklady o nákupu předloží k vyúčtování hospodářiKSH ZK.
ukládá KORP společně s pořádajícím OSH zabezpečit přípravu a průběh krajského vyhodnocení soutěže „PO očima dětí“ za rok 2016 a předat výsledky krajského hodnocení včetně vyhodnocených prací na ústředí SH ČMS.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 8/III/2015
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
bere na vědomí informaci o přípravě přijetí hasičů hejtmanem ZK,
rozhodl o počtu účastníků přijetí hasičů hejtmanem ZK za jednotlivá OSH – starosta + 10 dalších účastníků (včetně nominace na Záslužnou medaili ZK II. st.)
ukládá starostům OSH zajistit předání seznamu účastníků se stručnými charakteristikami do kanceláře KSH ZK v termínu do 1.4.2016.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 9/III/2016
Výkonný výbor KSH Zlínského kraje
schvaluje udělení navržených vyznamenání z jednotlivých OSH Zlínského kraje.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 Ve Zlíně 26.2 2016

                                                                                      Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                   starosta KSH Zlínského kraje