USNESENÍ - Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

Kategorie: Usnesení VV KSH
Datum zveřejnění
Napsal Vlastimil Nevařil Zobrazeno: 1552

U S N E S E N Í

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje, konaného dne 19. března 2016

v Hulíně, okres Kroměříž

 

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje po předložení hodnotících zpráv, dokumentů, informací a následné diskusi

p ř i j í m á následující u s n e s e n í :

k bodu 3

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

  1. schvaluje zprávu o činnosti KSH Zlínského kraje za rok 2015
  2. schvaluje hospodaření KSH Zlínského kraje v roce 2015

k bodu 4

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

  1. schvaluje roční zprávu KKRR o činnosti za rok 2015

k bodu 5

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

  1. schvaluje Hlavní zaměření činnosti KSH Zlínského kraje na rok 2016

k bodu 6

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

  1. schvaluje Plán jednání orgánů a Plán činnosti KSH Zlínského kraje na rok 2016

k bodu 7

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

  1. schvaluje Rozpočet KSH Zlínského kraje na rok 2016

k bodu 8

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

  1. schvajuje

- zřízení vyznamenání „Záslužná medaile SH ČMS – KSH Zlínského kraje“

- Statut vyznamenání „Záslužná medaile SH ČMS – KSH Zlínského kraje“

- udělení titulu „Čestný funkcionář – Vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů KSH

   Zlínského kraje“ bratru Stanislavu Juřenovi

- jmenování bratra Stanislava Juřeny čestným vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů  

KSH Zlínského kraje

  1. 2.rozhodlo v souladu s platným zněním „Statutu odborných rad“ změnit název Krajská odborná rada velitelů na Krajská odborná rada represe
  1. 3.ukládá VV KSH Zlínského kraje

-        koordinovat průběh Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů a zajistit řádné vyúčtování celé akce

-        vyhodnotit průběh Shromáždění představitelů OSH a reagovat na připomínky a náměty z řad delegátů a hostů, včetně písemného vyrozumění autorům nezodpovězených připomínek.

V Hulíně dne 19. března 2016                  

Předseda návrhové komise:      Václav Holásek, v.r.

Předsedající:                           Stanislav Pumprla, v.r.